Právní doložka

Obsažené dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo přestoupení zákona. Používání těchto dokumentů nebo rad a informací v nich obsažených je jenom na vlastní riziko.

Výrobky a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami jejich vlastníků.

Diskuse

Zveřejnění diskusních příspěvků (komentářů) prochází redakčním schválením. Zásadně nebudou schvalovány reklamní přispěvky a odkazy na komerční stránky, poptávky a nabídky preskripčních léků, příspěvky bez užitečného obsahu, apod. Starší diskusní příspěvky mohou být pro přehlednost přemístěny na
archivní stránky na stejném nebo jiném webu shrnující zkušenosti čtenářů, neaktuální příspěvky mohou být smazány.

Reklama a odkazy na komerční produkty

Web může obsahovat reklamu a odkazy na nabídky komerčních produktů třetích stran nebo informace o produktech, vyráběných nebo dodávaných třetí stranou. Provozovatel tohoto serveru nenese zodpovědnost za obsah inzerce, za funkčnost nebo vhodnost výrobků pro daný účel. Případné informace o výrobcích a službách zde uvedené nenahrazují technickou dokumentaci a nemusí být úplné.

Ochrana soukromí a reklama Google

Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování reklam na těchto stránkách soubory cookie. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na těchto stránkách a dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou
síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.